Itä-Pakilan koulu ja Päiväkoti Tammi

Itä-Pakilan koulun ja Päiväkoti Tammen rakennus peruskorjataan ja päiväkodin tiloja laajennetaan. Rakennus on kaupunginmuseon selvityksessä "Koulutiellä" arvioitu rakennushistoriallisesti arvokkaaksi, ja korjaus on tehty tiiviissä yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.
Toimisto:Helsinki
Laajuus:2420
Suunnitteluajankohta:2012
Toteutusajankohta:2015
Paikkakunta:Solakalliontie 13, 00680 Helsinki
Tilaaja:Helsingin kaupungin tilakeskus, Jari Rosanti, 040 5692108
Pääsuunnittelija:Tarmo Peltonen
Arkkitehtisuunnittelija:
Muut arkkitehtisuunnittelijat: