Arbis, Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto, peruskorjaus

Arbis on vuonna 1957 rakennettu Helsingin ruotsinkielisen työvaenopiston rakennus Töölössä. Olemme laatineet rakennuksesta tietomallimuotoisen rakennushistoriallisen selvityksen (RHS) vuoden 2008 aikana, ja hankesuunnitelman joka hyväksyttiin vuonna 2012. Vuoden 2014 maaliskuussa aloitettiin kohteen peruskorjauksen suunnittelu, ja rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2015 aikana, ja kohteen tulisi valmistua vuoden 2017 alkupuolella.
Toimisto:Helsinki
Laajuus:6149
Suunnitteluajankohta:2014
Toteutusajankohta:2017
Paikkakunta:Helsinki
Tilaaja:Helsingin kaupungin Tilakeskus, Irmeli Grundström (09) 310 42319
Pääsuunnittelija:Karoliina Periäinen
Arkkitehtisuunnittelija:
Muut arkkitehtisuunnittelijat: